Δείκτης Οικονομίας της Γνώσης της ΕΤΑΑ, η Αλβανία απογοητεύει

Δείκτης Οικονομίας της Γνώσης της ΕΤΑΑ, η Αλβανία απογοητεύει

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) έχει αναλύσει 46 χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη της λεγόμενης “οικονομίας της γνώσης”.

Ο δείκτης μετρά και συγκρίνει τις επιδόσεις των 38 οικονομιών στις οποίες επενδύει η Τράπεζα, με τις οικονομίες οκτώ καινοτόμων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

Τα νέα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι μεμονωμένες χώρες στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της τεχνολογίας και της υποδομής που απαιτούνται για την παροχή καινοτόμων οικονομιών θα παρέχουν σημαντική καθοδήγηση τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και για τους επενδυτές.

Ο δείκτης αυτός κατέταξε την Αλβανία 25η. Όσον αφορά τις χώρες της περιοχής, η Αλβανία κατόρθωσε να ξεπεράσει μόνο το Κοσσυφοπέδιο, ενώ η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία είχαν πολύ καλύτερη επίδοση.

Ο δείκτης αναφέρεται σε δαπάνες που πραγματοποιούνται για έρευνα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επιστημονική συνεργασία και την αλυσίδα αξιών. Ο δείκτης καλύπτει την περίοδο από το 2011 έως το 2018. Η Αλβανία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη πρόοδο, ιδίως όσον αφορά την πληροφορική και την τεχνολογική υποδομή και τις επικοινωνίες. Όσον αφορά τα συστήματα, η Αλβανία έχει υποχωρήσει σε σύγκριση με το 2011./ΙΒΝΑ