Το Κοσσυφοπέδιο θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη ρουμανική, φινλανδική και κροατική εμπειρία

Το Κοσσυφοπέδιο θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη ρουμανική, φινλανδική και κροατική εμπειρία

Οι πρεσβείες της Ρουμανίας, της Φινλανδίας και της Κροατίας στο Κοσσυφοπέδιο σε συνεργασία με την Ομάδα για τις Νομικές και Πολιτικές Σπουδές (GLPS) θα διεξαγάγουν μια συζήτηση που ονομάζεται «πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου». Η συζήτηση αυτή θα επικεντρωθεί στην πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο στη διαδικασία ολοκλήρωσής του στην ΕΕ, στα θεσμικά επιτεύγματα που έχουν επιτευχθεί και στις μέχρι τώρα προκλήσεις.

Εκπρόσωποι από τη Ρουμανία, τη Φινλανδία και την Κροατία θα προσφέρουν την εμπειρία τους σε αυτή τη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συχνά τονίσει τη δυνατότητα μιας περιφερειακής διαδικασίας ολοκλήρωσης. Ωστόσο, η τελευταία στρατηγική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια έχει εντοπίσει τις χώρες που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο και τις χώρες με τη μικρότερη πρόοδο στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ. Το Κοσσυφοπέδιο επικεντρώνεται επί του παρόντος στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ενώ περιμένει μια απόφαση σχετικά με τη διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων./ΙΒΝΑ