Η αλβανική οικονομία αυξήθηκε τέσσερις φορές περισσότερο από ότι το 2013

Η αλβανική οικονομία αυξήθηκε τέσσερις φορές περισσότερο από ότι το 2013

Η αλβανική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται προοδευτικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στα τέλη του 2018, η αλβανική οικονομία αυξήθηκε τέσσερις φορές περισσότερο από ό, τι αυξήθηκε το 2013.

Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος το 2013 ήταν 70,4% του ΑΕΠ, ενώ το 2013 έπεσε στο 67,5% το 2018.

Εν τω μεταξύ, ο όγκος των εισαγωγών και εξαγωγών αντιστοιχεί στο 58% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, γεγονός που δείχνει ότι η εγχώρια παραγωγή αυξάνεται και βελτιώνει την ποιότητά της.

Η απασχόληση είναι ένας άλλος σημαντικός οικονομικός δείκτης. Διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφεραν ότι η Αλβανία έχει τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης στα Δυτικά Βαλκάνια.

Εν τω μεταξύ, στο μέλλον, κύριος στόχος παραμένει η απορρόφηση πιο άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς η Αλβανία διαθέτει πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες, όπως οι φυσικοί πόροι ή άλλοι τομείς που δεν αποδίδουν τα μέγιστα./ibna