Μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία κατά EUR 427,5 εκατ. τον Ιανουάριο του 2019

Μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία κατά EUR 427,5 εκατ. τον Ιανουάριο του 2019

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία τον πρώτο μήνα του έτους σημείωσαν εκροή 427,5 εκατομμυρίων ευρώ, το ισοδύναμο του 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (BNB) στις 22 Μαρτίου. Τον Ιανουάριο του 2018, οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 228,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η ΒΝΒ ανέφερε αρχικά εισροή 158,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναθεωρήθηκε ανοδικά αργότερα.

Οι επενδύσεις σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, παρουσίασαν εκροή 556,8 εκατομμυρίων ευρώ (σε σύγκριση με εκροή 41,2 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο του 2018) και δεν υπήρξαν επανεπενδυθέντα κέρδη (έναντι 20,3 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος).

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από ξένες εταιρείες σημείωσαν επίσης μείωση ύψους 0,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με εισροή δύο εκατομμυρίων ευρώ τον πρώτο μήνα του περασμένου έτους.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν 129,3 εκατ. ευρώ από εισροές επενδύσεων, που καταγράφηκαν ως η μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ιδιοκτητών ξένων επενδυτών τους, σε σύγκριση με 249,6 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο του 2018. Τέτοιες χρηματοοικονομικές ροές περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά δάνεια και χρεόγραφα, δήλωσε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο προήλθε από την Ιρλανδία (69,9 εκατομμύρια ευρώ) και το Λουξεμβούργο (24 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,7 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με αύξηση 4,3 εκατομμυρίων ευρώ τον πρώτο μήνα του προηγούμενου έτους, δήλωσε η BNB./ibna