Το Κοσσυφοπέδιο έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην περιοχή: Παγκόσμια Τράπεζα

Το Κοσσυφοπέδιο έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην περιοχή: Παγκόσμια Τράπεζα

Το Κοσσυφοπέδιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα ανεργίας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης για την αγορά εργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια, το Κοσσυφοπέδιο είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα ζητήματα.

Τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης καταδεικνύουν ότι το ποσοστό ανεργίας στο Κοσσυφοπέδιο για το 2019 είναι 29%. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι σε πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η ανεργία παρουσίασε σημαντική μείωση.

«Έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της ανεργίας στην περιοχή, από 1,5 εκατομμύρια το 2011 σε 776,000 το δεύτερο τρίμηνο του 2018», αναφέρει το έγγραφο.

Ωστόσο, οι ειδικοί των οικονομικών υποθέσεων δηλώνουν ότι η μείωση της ανεργίας οφείλεται στη μετανάστευση μεγάλου αριθμού νέων που κατάφεραν να εξασφαλίσουν συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, το ποσοστό ανεργίας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερο από εκείνο των χωρών μελών της ΕΕ./ibna