Το δημόσιο χρέος του Κοσσυφοπεδίου συνεχίζει να αυξάνεται

Το δημόσιο χρέος του Κοσσυφοπεδίου συνεχίζει να αυξάνεται

Το δημόσιο χρέος του Κοσσυφοπεδίου συνεχίζει να αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι θεωρείται ότι είναι το χαμηλότερο στην περιοχή.

Η Κεντρική Τράπεζα του Κοσσυφοπεδίου δηλώνει ότι το δημόσιο χρέος  έχει αυξηθεί από το 2009 έως το 2019 κατά 17% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ή 1 δισεκατομμύριο και 93 εκατομμύρια ευρώ.

Ο οικονομικός εμπειρογνώμονας, Shkelzen Dakaj, δήλωσε στο ΙΒΝΑ ότι το χρέος του Κοσσυφοπεδίου είναι σημαντικά μικρότερο από άλλες χώρες της περιοχής.

«Σε αντίθεση με την Αλβανία, τη Μακεδονία και άλλες χώρες της περιοχής, όπου το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, το χρέος του Κοσσυφοπεδίου είναι πολύ μικρότερο. Ωστόσο, το χρέος έχει σημειώσει σημαντική αύξηση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε από 6% σε 17%», αναφέρει ο Dakaj.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά τα δανειζόμενα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για έργα που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

«Το Κοσσυφοπέδιο διαθέτει πολλούς κερδοφόρους τομείς και έργα, τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν το δανεισμό. Ορισμένοι από αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν την ενέργεια και τα ορυχεία», λέει.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% του ΑΕΠ. Αν συμβαίνει αυτό, τότε η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει στο κοινοβούλιο μια στρατηγική που στοχεύει στη μείωσή του.