Υπέρβαση πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 1 δισ. ευρώ το α΄ δίμηνο

Υπέρβαση πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 1 δισ. ευρώ το α΄ δίμηνο

Με ικανοποιητικό τρόπο κινείται μέχρι στιγμής η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019, δείγμα του ότι η ελληνική οικονομία προοδεύει.

Πέραν πάσης προσδοκίας ήταν η εικόνα του κρατικού προϋπολογισμού στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, αφού το το τελικό αποτέλεσμά του ήταν 1 δισ. ευρώ και πλέον καλύτερο του στόχου. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 823 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 196 εκατ. ευρώ. Πέρυσι είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 2.695 εκατ. ευρώ.

Άνοδος εσόδων

Τα έσοδα κινήθηκαν καλύτερα του στόχου, με τα μεν του τακτικού προϋπολογισμού στα 7.831 εκατ. ευρώ (343 εκατ. ευρώ ή 4,6% άνω του στόχου) τα δε συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στα 8.462 εκατ. ευρώ (371 εκατ. ευρώ ή 4,6% άνω του στόχου). Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 631 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 28 εκατ. ευρώ από τον στόχο (603 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 452 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε  τον Φεβρουάριο στα 3.724 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 369 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.111 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 431 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 134 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2019 ανήλθαν σε 387 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 63 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (324 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατήλθαν στο δίμηνο στα 8.965 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.534 εκατ. ευρώ). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019 για το κοινωνικό επίδομα σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν 324 εκατ. ευρώ./ibna