Συνεργασία του EMCDDA με την Αλβανία

Συνεργασία του EMCDDA με την Αλβανία

Η υπηρεσία της ΕΕ για τα ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ) και η Αλβανία θα συνεργαστούν πιο ενεργά για την παρακολούθηση του φαινομένου των ναρκωτικών στο μέλλον χάρη σε μια συμφωνία εργασίας που υπογράφηκε την Τετάρτη 13 Μαρτίου στη Βιέννη. Η συμφωνία υπογράφηκε από τον διευθυντή του EMCDDA, Alexis Goosdeel, και από τον Αλβανό Υφυπουργό Εσωτερικών Besfort Lamallari και τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας Mira Rakacolli, παρουσία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους Διεθνείς Οργανισμούς στη Βιέννη και φιλοξενείται από τον Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Didier Lenoir.

Η υπογραφή αυτής της συμφωνία εργασίας έρχεται μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας προς το Διευθυντής του EMCDDA το 2017 και έχει τη σφραγίδα έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του EMCDDA. Ενώ ο οργανισμός έχει υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες, αυτό είναι το πρώτο αίτημα του είδους αυτού από τα Δυτικά Βαλκάνια. Η νέα συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας συλλογής και αναφοράς δεδομένων σχετικά με τα ναρκωτικά στη χώρα.

Το EMCDDA ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Αλβανία το 2007 στο πλαίσιο έργων τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, με στόχο την προετοιμασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για ένταξη στην ΕΕ (και για τη συμμετοχή τους στο έργο του EMCDDA και του δικτύου του, του Reitox.

Το EMCDDA και η Αλβανία συνεργάζονται επί του παρόντος για την εδραίωση της ικανότητας της Αλβανίας να παρακολουθεί το φαινόμενο των ναρκωτικών μέσω της αξιοποίησης εργαλείων και γνώσεων που δημιουργήθηκαν και προωθούνται εντός της ΕΕ. Ανταλλάσσουν επίσης δεδομένα σχετικά με νέες ψυχοτρόπους ουσίες καθώς και εμπειρογνωμοσύνη για τη θέσπιση εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Ενώ δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί επίσημο εθνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά στην Αλβανία, σύμφωνα με το εθνικό σημείο επαφής του δικτύου Reitox, το EMCDDA έχει αναπτύξει στενές σχέσεις εργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Η συνεργασία αυτή οδήγησε στη χρηματοδότηση της πρώτης εθνικής έρευνας γενικού πληθυσμού για τα ναρκωτικά στην Αλβανία το 2014, καθώς και στην εκπόνηση Κρατικής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά το 2017, μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές του EMCDDA.

Η Αλβανία είναι μία από τις έξι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην ΕΕ που επί του παρόντος λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο του έργου IPA6 του EMCDDA, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2019./ibna