Η διαφθορά στο Κόσοβο στο στόχαστρο της αναφοράς του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ

Η διαφθορά στο Κόσοβο στο στόχαστρο της αναφοράς του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ

Η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει ότι το Κοσσυφοπέδιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαφθορά εντός των κυβερνητικών θεσμών.

Η έκθεση επισημαίνει ορισμένα θέματα κατά τη διάρκεια του 2018, συμπεριλαμβανομένων των απειλών κατά των δημοσιογράφων και του επαναπατρισμού των προσφύγων στη χώρα καταγωγής τους.

«Η κυβέρνηση μερικές φορές έλαβε μέτρα για τη δίωξη και τιμωρία αξιωματούχων που διέπραξαν καταχρήσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας ή αλλού στην κυβέρνηση. Πολλοί στην κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πίστευαν ότι ανώτεροι υπάλληλοι επιδίδονταν σε δωροδοκία χωρίς να τιμωρούνται», αναφέρει το έγγραφο.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στον ρόλο της EULEX στο Κοσσυφοπέδιο.

«Μέχρι τις 15 Ιουνίου, η Αποστολή της ΕΕ για το κράτος δικαίου (EULEX) και οι εσωτερικοί εισαγγελείς συνέχισαν τη δίωξη υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου που προέκυψαν από τον πόλεμο του 1998-99. Από την ημερομηνία αυτή, οι περισσότερες από τις εκτελεστικές εντολές της EULEX έληξαν, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών της για τις έρευνες και τις εισαγγελικές αρχές και την παροχή δικαστών στο δικαστικό σύστημα του Κοσσυφοπεδίου. Η νέα εντολή της EULEX, η οποία επεκτάθηκε μέχρι το 2020, περιελάμβανε την παρακολούθηση επιλεγμένων ποινικών και αστικών υποθέσεων και δοκιμασιών, την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών στη Διορθωτική Υπηρεσία του Κοσσυφοπεδίου και την υποστήριξη των ειδικών επιμελητηρίων στη Χάγη. Η EULEX διατήρησε επίσης περιορισμένη εκτελεστική ευθύνη όσον αφορά την προστασία των μαρτύρων και εξακολουθεί να υπηρετεί ως δευτερεύων ανταποκριτής ασφαλείας στην αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου (KP)».

Όσον αφορά το σύστημα δικαιοσύνης, η έκθεση επισημαίνει ότι «οι δίκες είναι δημόσιες και ο νόμος παρέχει στους κατηγορούμενους το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα να ενημερώνονται έγκαιρα και λεπτομερώς για τις κατηγορίες εναντίον τους, να παρίστανται στις δίκες τους, να παραμείνουν σιωπηλοί και να μην υποχρεωμένοι να καταθέτουν ή να ομολογήσουν ενοχή, να έχουν τη δυνατότητα αντικρούσουν μάρτυρες κατηγορίας, να δουν στοιχεία και να έχουν νομική εκπροσώπηση. Οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα προσφυγής. Τα δικαιώματα αυτά επεκτείνονται σε όλους τους πολίτες χωρίς εξαίρεση.”/ibna