Εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας με στόχο την αντιμετώπιση καταστροφών

Εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας με στόχο την αντιμετώπιση καταστροφών

Το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε συμφωνία με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης καταστροφών, δήλωσε στις 13 Μαρτίου η κυβερνητική υπηρεσία πληροφοριών στη Σόφια.

Η συμφωνία υπογράφηκε στη Στρώμνιτσα στις 23 Νοεμβρίου 2017.

Το έγγραφο ορίζει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε καταστροφές, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή εθελοντικής συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών σε περίπτωση καταστροφών σε έδαφος μίας εξ αυτών.

Βάσει της δήλωσης της Βουλγαρικής κυβέρνησης, η συμφωνία ρυθμίζει τις μορφές συνεργασίας, τις διαδικασίες διέλευσης των συνόρων και τη διαμονή των ομάδων και των εμπειρογνωμόνων διάσωσης, τις διαδικασίες διέλευσης των συνόρων όσον αφορά τον εξοπλισμό και τους μηχανισμούς υποστήριξης, τη χρήση αεροσκαφών, το συντονισμό και τη διαχείριση επιχειρήσεων βοήθειας κατόπιν καταστροφών.

Από την πλευρά της Βουλγαρίας, το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή.

«Η συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των τελευταίων κοινοποιήσεων με τις οποίες τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την εφαρμογή των εθνικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της», αναφέρει η δήλωση./ibna