Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας αυξήθηκαν 3,8% τον Ιανουάριο του 2019 – στατιστικό ινστιτούτο

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας αυξήθηκαν 3,8% τον Ιανουάριο του 2019 – στατιστικό ινστιτούτο

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο του 2019 ανήλθαν σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια λέβα, ποσοστό που ήταν 3,8% υψηλότερο από ότι τον Ιανουάριο του 2018, ανέφερε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) στις 13 Μαρτίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Οι εισαγωγές στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2019 ανήλθαν σε περίπου 4,98 δισ. λέβα, δηλαδή κατά 1,5% λιγότερο από ότι τον Ιανουάριο του 2018, δήλωσε η ΕΣΥ.

Το συνολικό εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – CIF εισαγωγής) ήταν αρνητικό τον Ιανουάριο του 2019 και ανήλθε σε 425,2 εκατ. λέβα. Σε τιμές FOB/FOB (μετά την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης στις εισαγωγές) το 2019 το συνολικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου ήταν επίσης αρνητικό και ανήλθε σε 97,1 εκατ. λέβα.

Τον Ιανουάριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτους, δηλαδή χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου και ανήλθαν σε 1,39 δις λέβα.

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Τουρκία, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, η Σερβία και η Ρωσική Ομοσπονδία, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 54,4% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες.

Οι εισαγωγές αγαθών στη Βουλγαρία από τρίτες χώρες τον Ιανουάριο του 2019 αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2018 και ανήλθαν σε 1 994,3 εκατ. λέβα (σε τιμές CIF). Τα μεγαλύτερα ποσά αναφέρθηκαν για τα εμπορεύματα που εισήχθησαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Κίνα και την Αίγυπτο.

Το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – CIF εισαγωγής) με τρίτες χώρες τον Ιανουάριο του 2019 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 600,1 εκατ λέβα. Το εμπορικό ισοζύγιο σε τιμές FOB/FOB (μετά την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης στις εισαγωγές) ήταν επίσης αρνητικό και ανήλθε σε 421,5 εκατ. λέβα, σύμφωνα με το NSI./ibna