Ελλάδα: Ενισχύθηκε ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία

Ελλάδα: Ενισχύθηκε ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία

Ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, μετά από μια περίοδο υποχώρησης πέντε μηνών, στις 104,1 (από 97,6) μονάδες. Το συμπέρασμα προκύπτει από την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στην οποία σημειώνεται ότι οι εξαγγελίες λόγω προεκλογικής περιόδου τείνουν να βελτιώνουν τις προσδοκίες, τάση που καταγράφεται συστηματικά.

Οι προβλέψεις για περαιτέρω ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, σε συνδυασμό με την άνοδο των εξαγωγών συνολικά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του εγχώριου τομέα. Η κλιμάκωση των ιδιωτικών επενδύσεων, η υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων-παραχωρήσεων, η χρηματοδότηση επενδύσεων στη μεταποίηση σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας ενισχύουν τις προοπτικές της εγχώριας βιομηχανίας.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές εξακολουθούν να στηρίζουν δυναμικά την εγχώρια μεταποίηση. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 2018 ξεπέρασαν τα €13,7 δισ., σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 13% σε σχέση με το 2017. Ομοίως, ανοδικά κινήθηκαν και οι συνολικές εξαγωγές (15,8%), η αξία των οποίων διαμορφώθηκε στα €33 δισ. Από την άλλη πλευρά, ηπιότερη είναι η άνοδος των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων σε σχέση με τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 2018 (3,1%), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα στα βιομηχανικά προϊόντα να περιορίζεται κατά €672 εκατ., στα €16.190 εκατ., δηλαδή κατά -3,9%. Αντίθετα, το ελλειμματικό ισοζύγιο στο σύνολο των εξαγόμενων προϊόντων έχει αυξηθεί την εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με το 2017 κατά 0,6% (από €20.6170 εκατ. στα €20.734 εκατ.).

Προβλέψεις

Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο κέρδισε 17 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 27, με το 36% (από 28%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και ένα 9% (από 18%) μείωσή της.

Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αυξάνεται τον Φεβρουάριο στις +13 (από +5) μονάδες, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 22% (από +18%) και το 8% (από 13%) να αναμένει υποχώρηση.

Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες ενισχύονται σημαντικά τον Φεβρουάριο (στις +29 μον. το ισοζύγιο από +10), με το 36% (από 26%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και το 7% (από 16%) μείωσή τους. Αντιθέτως, ο δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησε στις +3 (από +8) μονάδες, με το 24% (από 26%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους./IBNA