Ενέργεια: Επιπλέον ευρωπαϊκά κονδύλια για τα Δυτικά Βαλκάνια

Ενέργεια: Επιπλέον ευρωπαϊκά κονδύλια για τα Δυτικά Βαλκάνια

Με επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται η Ε.Ε. να στηρίξει την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση στα Δυτικά Βαλκάνια.

Έτσι λοιπόν, έξι χώρες, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο και η Σερβία, σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο της Ε.Ε. για την Διεύρυνση, Johannes Hahn, αναμένεται να λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση μέσω του EU Regional Energy Efficiency Programme (REEP).

«Η συνολική συνεισφορά της Ε.Ε. μέσω του EU Regional Energy Efficiency Programme θα ανέλθει στα 80 εκατομμύρια ευρώ κάτι που σημαίνει ότι σε σύγκριση με την χρηματοδότηση διεθνών χρηματοπιστωτικών φορέων τα διαθέσιμα κονδύλια είναι κατά 6,5 φορές υψηλότερα» σημείωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος, Johannes Hahn, υπογραμμίζοντας ότι το ειδικό αυτό ταμείο θα ενισχυθεί μέσω του Western Balkans Investment Framework (WBIF).

Το EU Regional Energy Efficiency Programme ξεκίνησε το 2013 ως ένα κοινό δίκτυο υποστηριζόμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανεξάρτητους χρηματοδότες και τις άμεσα εμπλεκόμενες χώρες, το οποίο θα λειτουργούσε κάτω από την ασπίδα του Western Balkans Investment Framework και κατ’ επέκταση υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) και της Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community Secretariat).

Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης όπως προβλέπεται στα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση των χωρών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Ενεργειακής Κοινότητας./ΙΒΝΑ