Πρόστιμο σε εταιρείες στην Αλβανία για αθέμιτο ανταγωνισμό

Πρόστιμο σε εταιρείες στην Αλβανία για αθέμιτο ανταγωνισμό

Στην Αλβανία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τις αγορές και σε ορισμένες από αυτές έχουν εντοπιστεί καταχρήσεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την Αρχή Ανταγωνισμού στην ετήσια έκθεσή της που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με αυτό το θεσμικό όργανο, ο αριθμός των αποφάσεων που ελήφθησαν το 2018 ήταν 87, δύο φορές περισσότερες από ό, τι το προηγούμενο έτος. Αυτό δείχνει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού. Εν τω μεταξύ, η Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι πέρυσι εξέδωσε έξι πρόστιμα εναντίον εταιρειών. Τα πρόστιμα αυτά έχουν εκδοθεί σε δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δύο εταιρείες που παρουσιάζουν προβλήματα με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο στην εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με τεχνικές επιθεωρήσεις οχημάτων.

Ποιοι είναι μερικοί από τους οικονομικούς τομείς όπου η Αρχή Ανταγωνισμού υποπτεύεται ότι παραβιάζονται οι κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού; Ένας από αυτούς είναι ο τομέας των δημόσιων προμηθειών.

Πέρυσι, η Αρχή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα για αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. “Μετά την εξέταση όλων των εγγράφων, εντοπίσαμε μια σειρά παραβιάσεων στους κανόνες που διέπουν το θεμιτό ανταγωνισμό από αυτές τις εταιρείες”, λένε αξιωματούχοι αυτού του σώματος.

Για άλλη μια φορά, αυτό δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καταχρήσεις με διαγωνισμούς στην Αλβανία. Μια άλλη αγορά στην οποία η Αρχή έχει εντοπίσει παραβιάσεις είναι η αγορά κινητής τηλεφωνίας, υποχρεώνοντας το εν λόγω θεσμικό όργανο να εκδώσει πρόστιμα σε δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. “Αυτές οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού”, υποστηρίζουν οι εμπειρογνώμονες της Αρχής Ανταγωνισμού./ΙΒΝΑ