Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ενισχύουν τη συνεργασία για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ενισχύουν τη συνεργασία για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε τακτική σύσκεψη στις 20 Φεβρουαρίου, το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε σχέδιο μνημονίου συνεργασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας της χώρας και του ρουμανικού Υπουργείου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Το έγγραφο προβλέπει τα θεσμικά όργανα των δύο χωρών να είναι εταίροι στην ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας πραγματικές ευκαιρίες για επέκταση των επιχειρηματικών επαφών μεταξύ των εταιρειών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με τη δήλωση.

Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το εμπόριο, τις επενδυτικές ευκαιρίες, τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνουν οι δύο κυβερνήσεις για την προώθηση της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα υπουργεία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα συνεργαστούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως μεταξύ άλλων, ανταλλαγές επισκέψεων επιχειρηματιών, οργάνωση της συμμετοχής τους σε επιχειρηματικά φόρουμ, συνέδρια, σεμινάρια, εμπορικές εκθέσεις, επισκέψεις αντιπροσωπειών, δήλωσε./IBNA