Ακυρώθηκε το…αμαρτωλό swap της εποχής Σημίτη!

Ακυρώθηκε το…αμαρτωλό swap της εποχής Σημίτη!

Τελικά απηλλάγησαν Δημόσιο και Εθνική τράπεζα από τον περίφημο Titlos , σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, η οποία δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 15 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το…αμαρτωλό swap (συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων) που είχε κάνει το ελληνικό Δημόσιο με την Goldman Sachs το 2001 (επί κυβέρνησης Σημίτη). Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το συγκεκριμένο θεωρήθηκε σύμβολο της παραποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων, ώστε να ενταχθεί η Ελλάδα στο ευρώ!

Το 2008 η Goldman Sachs ήθελε να απαλλάξει το χαρτοφυλάκιό της από τέτοια παράγωγα και το αγόρασε η Εθνική. Με την απόφαση Χουλιαράκη, ο Οργανισμός Δημοσίου Χρέους ακύρωσε το swap, αναπόσβεστης αξίας 4,03 δισ. ευρώ και σε αντάλλαγμα έδωσε στην Εθνική τρία ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ. Με την ακύρωση, το ελληνικό Δημόσιο επιτυγχάνει τη μείωση του χρέους κατά 724 εκατ. ευρώ, όση δηλαδή η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του Titlos και της ονομαστικής αξίας των τριών ομολόγων που έδωσε ως αντάλλαγμα στην τράπεζα.

Αλλά και η Εθνική έχει όφελος, καθώς από τα ομόλογα που λήγουν το 2023, το 2025 και το 2026 θα έχει ετήσια έσοδα από τόκους 110 εκατ. ευρώ.

Στα χρόνια της κρίσης το Titlos υποβαθμίσθηκε από τους οίκους αξιολόγησης, καθώς υποστηριζόταν από ένα swap το οποίο εξαρτιόταν από τις πληρωμές της ελληνικής κυβέρνησης, και συνεπώς αντανακλούσε την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους, που μεταξύ 2011 – 2015 ήταν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Η Εθνική Τράπεζα την 1 Δεκεμβρίου 2017 προχώρησε στην κατάργηση της τιτλοποίησης Titlos plc, με αποτέλεσμα την ίδια ημερομηνία να ακυρωθεί το ομόλογο που είχε εκδώσει η Titlos plc στο πλαίσιο της εν λόγω τιτλοποίησης και η σχετική απαίτηση να επανέλθει στην πρότερή της κατάσταση.

Να σημειωθεί πως η Ελληνική Δημοκρατία πλήρωνε επιτόκιο ίσο με το εξάμηνο Euribor συν 660 μονάδες βάσης (6,6025%) για τη συναλλαγή ανταλλαγής επιτοκίων και η Εθνική Τράπεζα λάμβανε ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,5%./IBNA