Βόρεια Μακεδονία: Σφραγίζουν τα διαβατήρια με το νέο όνομα της χώρας

Βόρεια Μακεδονία: Σφραγίζουν τα διαβατήρια με το νέο όνομα της χώρας

Σφραγίδα με το νέο όνομα του κράτους στα διαβατήρια των πολιτών κατά την είσοδό ή έξοδό τους από την επικράτεια άρχισαν να επιθέτουν από σήμερα οι αστυνομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας στις συνοριακές διόδους της χώρας.

Η σφραγίδα είναι τρίγλωσση – επίσημη τοπική γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά – και αναγράφει «Το παρόν διαβατήριο είναι ιδιοκτησία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» («This passport is property of the REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA»).

Σημειώνεται ότι η Διυπουργική Ομάδας Εργασίας, σε ανακοίνωσή της πριν από μερικές ημέρες, σχετικά με τα μέτρα και τα χρονοδιαγράμματα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας από την Συμφωνία των Πρεσπών, σημείωνε σε ότι αφορά τα διαβατήρια: «Το υπουργείο Εσωτερικών (σ.σ. στο οποίο υπάγεται η αστυνομία) θα λάβει τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για την εφαρμογή λύσης κατά την μεταβατική περίοδο, μέχρι την δημιουργία των τεχνικών προϋποθέσεων για την έκδοση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων. Η έκδοση νέων διαβατηρίων θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του 2019. Κατά την μεταβατική περίοδο, το υπουργείο Εσωτερικών κατά την έξοδο ή είσοδο στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, στα υφιστάμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και σε εκείνα που εκδόθηκαν κατά την μεταβατική περίοδο, θα θέτει σφραγίδα με την οποία θα διευκρινίζει ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα ανήκουν στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»./IBNA