Αλβανία: Οι επενδύσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδό της πενταετίας

Αλβανία: Οι επενδύσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδό της πενταετίας

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην αλβανική οικονομία υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο τους τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε πραγματικούς όρους, οι επενδύσεις του προηγούμενου έτους ανήλθαν στο 18,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε σύγκριση με το 19,4% το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ιδιωτικές επενδύσεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο το 2014, όταν ανήλθαν στο 21,7% του ΑΕΠ. Στα επόμενα χρόνια όμως η αξία τους υποχώρησε.

Η μείωση αυτή σχετίζεται επίσης με την απόδοση των άμεσων ξένων επενδύσεων, κυρίως σε μεγάλα ενεργειακά έργα. Η ολοκλήρωσή τους έχει επίσης μειώσει τη συμβολή τους στην οικονομία. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι ιδιωτικές επενδύσεις φέτος αναμένεται να μειωθούν στο 18,4%, ενώ το επόμενο έτος υποτίθεται ότι θα μειωθούν στο 18,3%.

Εν τω μεταξύ, οι δημόσιες επενδύσεις απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Το 2017 και το 2018 ανέρχονταν στο 5,5% του ΑΕΠ. Το ΔΝΤ δεν αναμένει σημαντικές διακυμάνσεις τα επόμενα δύο χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, φέτος η οικονομική ανάπτυξη στην Αλβανία αναμένεται να είναι μικρότερη από 4%./ibna