Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 12,5% το 2018 σε ετήσια βάση – NSI

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 12,5% το 2018 σε ετήσια βάση – NSI

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς τρίτες χώρες – δηλαδή χώρες εκτός ΕΕ – ήταν κατά 12,5% χαμηλότερες το 2018 σε σύγκριση με το 2017, ανέφερε το Βουργαρικό Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) στις 12 Φεβρουαρίου, παραθέτοντας προκαταρκτικά στοιχεία.

Το 2018, οι εξαγωγές από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες ανήλθαν σε 17,5 δισ. Λέβα, δήλωσε το NSI.

Μεταξύ των τρίτων χωρών, οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το 2018 ήταν η Τουρκία, η Κίνα, η Σερβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βόρεια Μακεδονία και η Ρωσική Ομοσπονδία, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 52,6% των εξαγωγών σε τρίτες χώρες.

Τον Δεκέμβριο του 2018, οι εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 14,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 1488,6 εκατ. Λέβα, σύμφωνα με το NSI.

Το 2018 η συνολική αξία όλων των αγαθών που εξήχθησαν από τη Βουλγαρία – σε χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ – ανήλθε σε 55 275,7 εκατ. Λέβα, ποσοστό κατά 1,2% υψηλότερο από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Το 2018, στις εξαγωγές αγαθών από τη Βουλγαρία σε τρίτες χώρες, που κατανέμονται σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου, η πιο αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καταγράφηκε στην κατηγορία «Ζώα και φυτικά έλαια, λίπη και κεριά» (30,8%). Οι πιο σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες «Ποτά και καπνός» (32,5%) και «Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα» (24,2%).

Οι εισαγωγές αγαθών στη Βουλγαρία από τρίτες χώρες το 2018 αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθαν σε 23.012,3 εκατ. Λέβα (σε τιμές CIF-καταβληθείς ναύλος συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας). Τα μεγαλύτερα ποσά αναφέρθηκαν για αγαθά που εισήχθησαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Κίνα και τη Σερβία.

Τον Δεκέμβριο του 2018, οι εισαγωγές αγαθών στη Βουλγαρία από τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 11,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 1.822 εκατ. Λέβα.

Το 2018, στις εισαγωγές αγαθών προς τη Βουλγαρία από τρίτες χώρες που κατανέμονται σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν στην κατηγορία «Ποτά και καπνός» (25,3%) και «Ζώα και φυτικά έλαια, λίπη και κεριά» (18,5%).

Το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – (Ελεύθερο στο πλοίο) – εισαγωγές CIF) με τρίτες χώρες το 2018 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 5.461,7 εκατ. Λέβα, σύμφωνα με το NSI.

Το εμπορικό ισοζύγιο σε τιμές FOB/FOB (μετά την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης στις εισαγωγές) ήταν επίσης αρνητικό και ανήλθε σε 3552,1 εκατ. Λέβα.

Τον Δεκέμβριο του 2018 το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας (εξαγωγές FOB – εισαγωγές CIF) με τρίτες χώρες ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 333,4 εκατ. Λέβα, ανέφερε το NSI./IBNA