Επαρκώς κεφαλαιοποιημένο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τραπεζικό σύστημα της Αλβανίας

Επαρκώς κεφαλαιοποιημένο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τραπεζικό σύστημα της Αλβανίας

Στην τελευταία έκθεσή της για τις υποψήφιες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε την αλβανική οικονομία στο σύνολό της καθώς και κάθε τομέα χωριστά.

Όσον αφορά τις νομισματικές πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει τις σημαντικότερες εξελίξεις, όπως η ενίσχυση του lek έναντι του ευρώ κατά περίπου 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και των νομισματικών πολιτικών που εισήγαγε η Κεντρική Τράπεζα.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει εφαρμόσει το πρότυπο “Βασιλεία ΙΙΙ”, εισάγοντας ένα ελάχιστο κεφάλαιο 12% για τις τράπεζες. Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα γενικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι είναι καλά κεφαλαιοποιημένος.

Όσον αφορά το δανεισμό, η έκθεση αναφέρει ότι τα επιτόκια των δανείων προς τα νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Μάλιστα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει επίσης ότι ο δανεισμός έχει μειωθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με εξαίρεση τη μεταποίηση./ΙΒΝΑ