Το βασικό σενάριο για τη μείωση των “κόκκινων” δανείων κατά 21 δισ. ευρώ

Το βασικό σενάριο για τη μείωση των “κόκκινων” δανείων κατά 21 δισ. ευρώ

Ερωτηματικά βάζει έκθεση της UBS στις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, η οποία πάντως δεν «βλέπει» σε γενικές γραμμές τον κίνδυνο νέας ανακεφαλαιοποίησης. Στα 6 δισ. ευρώ υπολογίζει το κόστος για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες από τη μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε όχημα ειδικού σκοπού.

Η ελβετική τράπεζα επισημαίνει ότι οι θέσεις της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της τράπεζας Πειραιώς διατηρούν καλά περιθώρια κάλυψης των απωλειών κεφαλαίων στο σενάριο της εξυγίανσης με μεταφορά NPEs σε SPV, αν και εκτιμά ότι η ενδέχεται να χρειαστεί νέα κεφάλαια (1,6 δισ. ευρώ), δεδομένου του οριακού κεφαλαιακού της επιπέδου και του δεύτερου υψηλότερου λόγου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η UBS τοποθετεί στο 2020 την έναρξη υλοποίησης ενός σχεδίου εξυγίανσης με όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο και θεωρεί ρεαλιστικό σενάριο, υπογραμμίζοντας ότι η ελάφρυνση των ελληνικών τραπεζών από το βάρος των NPEs θα ανέλθει στα 21 δισ. ευρώ, βάσει του σχεδίου της ΤτΕ.

Επισημαίνει δε ότι, εξαιτίας και της πώλησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα έσοδα προ προβλέψεων αναμένεται να σημειώσουν την επόμενη 2ετία μείωση 13% σε ετήσια βάση. «Βλέπει» ωστόσο 11% μέση αύξηση των λειτουργικών εσόδων, την περίοδο 2021-2023.

Στοιχεία ανά τράπεζα

Η Alpha Bank έχει την πρόθεση να μεταφέρει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 7,5 δισ. ευρώ, μαζί με αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC) ύψους 1,8 δισ. ευρώ, οι οποίες θα καλύψουν το μέρος των προβληματικών ανοιγμάτων για το οποίο δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις. Έτσι, η τράπεζα θα εξακολουθήσει να καλύπτει, μετά τις κινήσεις αυτές, το ελάχιστο όριο βασικής κεφαλαικής επάρκειας του 11%.

Αντίστοιχα, για την Εθνική η UBS εκτιμά ότι θα μεταφέρει NPE’s 6 δισ. ευρώ, μαζί με DTC 700 εκατ. ευρώ και αυτό θα είναι αρκετό για να επιτύχει το στόχο για τη μείωση των προβληματικών ανοιγμάτων και της ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας του 11%.

Για την Πειραιώς, η UBS περιμένει ότι θα πρέπει να μεταφέρει προβληματικά ανοίγματα 7 δισ. ευρώ για να πιάσει τους αναθεωρημένους στόχους που θα τεθούν από τον SSM.

Η Eurobank ανήκει σε ειδική κατηγορία, καθώς η UBS εκτιμά ότι θα μπορέσει να μειώσει κάτω από 10% τα προβληματικά της ανοίγματα ως το τέλος του 2022 χωρίς να συμμετάσχει στο σχέδιο της ΤτΕ για bad bank. Μάλιστα, η Eurobank εκτιμάται ότι θα μειώσει περίπου στο 7% το ποσοστό των προβληματικών ανοιγμάτων από το 2021, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα από το στόχο που θα θέσει ο SSM.

Αναφερόμενη στις απώλειες για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, η UBS στέκεται μεταξύ άλλων στα αδύναμα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2018, στην ανησυχία της αγοράς αναφορικά με τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, και στις δυσμενείς συνθήκες στην αγορά οι οποίες οδήγησαν στην αναβολή της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Πειραιώς./ΙΒΝΑ