Έρευνα του Ιανουαρίου 2019 βρίσκει βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη των Βούλγαρων καταναλωτών τους τελευταίους τρεις μήνες – NSI

Έρευνα του Ιανουαρίου 2019 βρίσκει βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη των Βούλγαρων καταναλωτών τους τελευταίους τρεις μήνες – NSI

Μια τακτική έρευνα τριμήνου από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας (NSI) διαπίστωσε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών τον Ιανουάριο του 2019 ήταν 1,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό,τι τον Οκτώβριο.

Το 2018, η τριμηνιαία δημοσκόπηση έδειξε ότι τον περασμένο Ιανουάριο, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ήταν 1,1 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό,τι τον Οκτώβριο του 2017.

Τρεις μήνες αργότερα, τον Απρίλιο, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κέρδισε 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Τον Ιούλιο, μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, και έπειτα τον Οκτώβριο του 2018, μειώθηκε κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών του Ιανουαρίου 2019, το NSI ανέφερε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον αστικό πληθυσμό της Βουλγαρίας αυξήθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα, αλλά μειώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του αγροτικού πληθυσμού.

Το NSI ανέφερε ότι οι καταναλωτές στη Βουλγαρία είδαν μια “κάποια θετική αλλαγή” στη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας τους τελευταίους 12 μήνες.

Όσοι ζουν σε χωριά αναμένουν ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί τους επόμενους 12 μήνες, αν και οι κάτοικοι των πόλεων ήταν λίγο πιο αρνητικοί από ό, τι πριν από τρεις μήνες.

Οι πολίτες ανέμεναν ότι η ανεργία στη Βουλγαρία θα παραμείνει, τους επόμενους 12 μήνες, περίπου όπως ήταν τον Οκτώβριο του 2018.

Οι καταναλωτές διατηρούσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους, παρότι οι προσδοκίες τους για τους επόμενους 12 μήνες βελτιώθηκαν.

Οι εκτιμήσεις για τη μεταβολή των τιμών καταναλωτή τους τελευταίους 12 μήνες ήταν πιο δυσμενείς, ενώ ο δείκτης του ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το NSI.

Ωστόσο, οι πληθωριστικές προσδοκίες για τους επόμενους 12 μήνες είναι λιγότερο έντονες.

Η έρευνα του NSI τον Ιανουάριο του 2019 διαπίστωσε κάποια βελτίωση στις προθέσεις των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές, μεταξύ των οποίων να αγοράσουν αυτοκίνητο, να αγοράζουν ή να χτίσουν σπίτι και να πραγματοποιήσουν βελτιώσεις στο σπίτι τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με το ινστιτούτο”./ΙΒΝΑ