Υπό έρευνα η ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία

Υπό έρευνα η ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία

Η αρχή ανταγωνισμού στην Αλβανία εξέτασε τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής αγοράς το 2018. Ως εκ τούτου, η αρχή ανταγωνισμού αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες συστάσεις προς τον οικονομικό φορέα, ο οποίος είναι επίσης η αρχή που ρυθμίζει αυτή την αγορά.

Η αρχή ανταγωνισμού αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από εμπορικές τράπεζες. Η αρχή του ανταγωνισμού απαίτησε επίσης από τον οικονομικό φορέα να ρυθμίσει τις αγορές που υπόκεινται στη δραστηριότητά του, με σκοπό να εξασφαλίσει τον έντιμο ανταγωνισμό, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα./IBNA