Η Ελλάδα στέλνει το σχέδιο για μείωση των “κόκκινων” δανείων στη DGComp

Η Ελλάδα στέλνει το σχέδιο για μείωση των “κόκκινων” δανείων στη DGComp

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόταση για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, που έχει επεξεργαστεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η έγκριση από την DG Comp θα ανοίξει και επισήμως τον δρόμο για την εφαρμογή της πρότασης που βασίζεται στην τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ, που θα “ελαφρύνει” τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα πλάνα που έχουν υποβάλει οι τράπεζες στις εποπτικές αρχές, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να υποχωρήσουν από τα 82 δισ. ευρώ στο τέλος του 9μήνου του 2018 στα 32,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Το βασικό πλεονέκτημα της πρότασης είναι κυρίως το γεγονός ότι ένας σημαντικός όγκος δανείων με εξασφαλίσεις που είναι σήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών θα τιμολογηθεί με όρους αγοράς, δημιουργώντας σταδιακά μια αξιόπιστη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Η λύση αυτή δεν οδηγεί σε νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις τις τράπεζες και αποτελεί μια πιο συμφέρουσα επιλογή, σε όρους πιθανής ζημιάς που μπορεί να επιφέρει για τους ισολογισμούς των τραπεζών, σε σχέση με τη λύση της πώλησης δανείων που οδηγούν σε χαμηλότερες αποτιμήσεις τα μεταβιβαζόμενα χαρτοφυλάκια.

Οι διαγραφές δανείων υπολογίζονται στα 15 δισ. ευρώ, τα έσοδα από τις ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων στα 6,7 δισ. ευρώ, τα έσοδα από εισπράξεις στα 3,3 δισ. ευρώ, τα έσοδα από ρυθμίσεις στα 6,4 δισ. ευρώ και από αναδιαρθρώσεις στα 14,3 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η λύση αυτή δεν θα αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών, που παραμένει δυσθεώρητο ξεπερνώντας τα 82 δισ. ευρώ. Θα αποτελέσει, ωστόσο, ένα ακόμη εργαλείο στο οπλοστάσιο που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες για τον περιορισμό του προβλήματος./ΙΒΝΑ