Το UNDP συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου πλημμυρών στη Β-Ε

Το UNDP συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου πλημμυρών στη Β-Ε

Προκειμένου να μειωθούν οι πλημμύρες και οι κίνδυνοι που απορρέουν από ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στις λεκάνες απορροής Una/Sana, Vrbas, Bosna, Ukrina (λεκάνη απορροής του Sava) και των ποταμών Neretva, Trebišnjica (Λεκάνη της Αδριατικής Θάλασσας), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) σε συνεργασία με τα βασικά θεσμικά όργανα της Β-Ε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης εργάστηκε εντατικά για την προετοιμασία της νέας πρότασης έργου. Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Σεράγεβο, εκπρόσωποι των τομέων ύδρευσης, περιβάλλοντος, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας συναντήθηκαν για να συζητήσουν το κόνσεπτ  του σχεδίου και να το ολοκληρώσουν.

Οι αυξανόμενες συχνές και έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη τα τελευταία χρόνια προκάλεσαν την πλημμύρα οικιστικών και εμπορικών κτιρίων, υποδομών, γεωργικών εκτάσεων και διάβρωσης του εδάφους. Ο πληθυσμός που ζει σε άμεση γειτνίαση με τα υδάτινα ρεύματα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος σε πλημμύρες. Εκτός από τις απειλές κατά της ζωής, οι πλημμύρες προκαλούν τεράστια υλική ζημιά και επηρεάζουν αρνητικά ολόκληρη την οικονομία.

Το δελτίο τύπου του UNDP που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στο Σεράγεβο εξήγησε ότι το επίκεντρο του έργου “Βελτίωση της κλιματικής αντοχής στην αντιμετώπιση της κλιματικής πλημμύρας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη” είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών και έγκαιρης προειδοποίησης, ρύθμισης υδάτινου ρεύματος, και η δημιουργία ενός επενδυτικού πλαισίου για τη μείωση της έκθεσης του πληθυσμού σε πλημμύρες. «Εκτιμάται ότι στις λεκάνες αυτών των έξι ποταμών περίπου 900 χιλιάδες κάτοικοι εκτίθενται σε κίνδυνο πλημμύρας».

«Η παρούσα πρόταση έργου είναι πολύ σημαντική για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη από διάφορες απόψεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί πολλά στον τομέα της προστασίας και διάσωσης, στον τομέα της προστασίας από τις πλημμύρες, στην εφαρμογή μέτρων υποδομής, στην ανακατασκευή των επιχωμάτων, τις ικανότητες των θεσμών και την προετοιμασία προτύπων πρόβλεψης πλημμυρών», τόνισε ο Boško Kenjić, επικεφαλής του Τμήματος Υδατικών Πόρων του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Πρόσθεσε ότι το νέο έργο θα βοηθήσει τη Β-Ε να ολοκληρώσει ολόκληρο το σύστημα προστασίας από τις πλημμύρες στη χώρα όσον αφορά την υποδομή και την ικανότητα των θεσμών που ασχολούνται με το θέμα της προστασίας από τις πλημμύρες, τη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς επίσης και την υλοποίηση μέτρων και δραστηριοτήτων στις τοπικές κοινότητες προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή τους στις πλημμύρες.

“Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τον πληθυσμό”, τόνισε ο Kenjić.

Όπως ανακοίνωσε το UNDP, αναμένεται ότι η πρόταση έργου 70 εκατομμυρίων δολαρίων θα παραδοθεί στον δωρητή – Green Climate Fund (GCF) για εξέταση στο δεύτερο εξάμηνο του 2019. Το GCF θα χρηματοδοτήσει το έργο υπό μορφή επιχορήγησης στο ποσό των 14 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα ιδρύματα της Β-Ε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης θα παρέχουν συγχρηματοδότηση από διάφορες πηγές ύψους 56 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Τα κονδύλια που θα εξασφαλιστούν με την επιχορήγηση του GCF θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό της άμυνας κατά των πλημμυρών ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της λεκάνης απορροής ποταμού, καθώς και για την υλοποίηση διαρθρωτικών και μη διαρθρωτικών μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η Raduška Cupać, υπεύθυνη του έργου στον UNDP.

Η Svjetlana Radusin, Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Χωροταξίας, Κατασκευής και Οικολογίας της Δημοκρατίας Σέρπσκα, το οποίο είναι και το σημείο εστίασης του Πράσινου Κλιματικού Ταμείου για λογαριασμό της Β-Ε, δήλωσε ότι πρόκειται για το τρίτο έργο που προτείνεται σε συνεργασία με το UNDP, στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήσαμε πλημμύρες στις περιοχές μας. Ελπίζουμε ότι θα αναπτύξουμε από κοινού το έργο και θα επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα, όπως αυτά που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του έργου «Μεταφορά Τεχνολογίας για την Αντιμετώπιση των Φαινομένων με Αντοχή στο Κλίμα στη Λεκάνη του Ποταμού Vrbas».

Ο Almir Prljača, διευθυντής του τομέα διαχείρισης των υδάτων στον Οργανισμό για τη λεκάνη απορροής του Sava, δήλωσε ότι «η πρόταση έργου αποτελεί μια καλή βάση για τη βελτίωση του τομέα των υδάτων, δηλαδή για την υπέρβαση των ελλείψεων που είχαμε από την προηγούμενη περίοδο».

«Όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης (για την προστασία από τις πλημμύρες και τη διαχείριση των ποταμών στη Β-Ε) καθώς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού και όλων των άλλων θεσμών του τομέα των υδάτων τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο Οργανισμός θα συνεισφέρει με την παροχή των απαραίτητων δεδομένων, την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη φάση της προετοιμασίας, τη λειτουργία και την υλοποίηση του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης επιβεβαίωση και έγκριση αυτού του έργου», επεσήμανε ο Prljača.

Το UNDP, σε συνεργασία με το Υπουργείο Χωροταξίας, Κατασκευής και Οικολογίας της Δημοκρατίας Σέρπσκα, ως φορέας επαφής της Β-Ε για το GCF, και άλλα θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στη Β-Ε εφαρμόζει ήδη δύο έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Κλιματικό Ταμείο στην περιοχή προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ./ΙΒΝΑ