Η Αλβανία εξακολουθεί να έχει τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Eurostat

Η Αλβανία εξακολουθεί να έχει τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Eurostat

Η Αλβανία είναι η χώρα με τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικής, την Eurostat στην τελευταία έκθεσή της για τον κατώτατο μισθό στην παλαιά ήπειρο.

Ο ελάχιστος μισθός δεν είναι υποχρεωτικός σε όλες τις χώρες και αυτό το θέμα έχει προκαλέσει συχνά συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών ιθυνόντων.

Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες τον έχουν θεσμοθετήσει και η Αλβανία είναι μία από αυτές. Παρά τις πρόσφατες αυξήσεις του μηνιαίου κατώτατου μισθού στη χώρα από 24.000 σε 26.000 λεκ, η Αλβανία εξακολουθεί να είναι τελευταία.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός το 2019 ορίζεται σε 210 ευρώ το μήνα.

Οι μηνιαίοι ελάχιστοι μισθοί είναι γενικά χαμηλότεροι από 600 ευρώ στα ανατολικά και πάνω από 1 400 ευρώ στα βορειοδυτικά της ΕΕ.

Τον Ιανουάριο του 2019, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο ακαθάριστο ελάχιστο μισθό (286 ευρώ) σε ολόκληρη την ΕΕ. Εννέα κράτη μέλη, όλα εκ των οποίων βρίσκονται επίσης στα ανατολικά της ΕΕ, ακολουθούν με ελάχιστο μισθό μεταξύ 400 και περίπου 600 ευρώ ανά μήνα: Λετονία (430 ευρώ), Ρουμανία (446 ευρώ), Ουγγαρία (464 ευρώ), Κροατία (506 ευρώ ), Τσεχία (519 ευρώ), Σλοβακία (520 ευρώ), Πολωνία (523 ευρώ), Εσθονία (540 ευρώ) και Λιθουανία (555 ευρώ).

Σε πέντε άλλα κράτη μέλη, που βρίσκονται στο νότο της ΕΕ, οι ελάχιστοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ 650 ευρώ και λίγο πάνω από 1 000 ευρώ ανά μήνα: Ελλάδα (684 ευρώ), Πορτογαλία (700 ευρώ), Μάλτα (762 ευρώ), (Σλοβενία 887) και Ισπανία (1 050 ευρώ).

Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, όλα τα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι ελάχιστοι μισθοί υπερέβαιναν τα 1 450 ευρώ το μήνα: Ηνωμένο Βασίλειο (1 453 ευρώ), Γαλλία (1 521 ευρώ), Γερμανία (1 557 ευρώ) , Βέλγιο (1 594 ευρώ), Ολλανδία (1 616 ευρώ), Ιρλανδία (1 656 ευρώ) και Λουξεμβούργο (2 071 ευρώ).

Για λόγους σύγκρισης, ο ομοσπονδιακός ελάχιστος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 1 098 δολάρια μηνιαίως τον Ιανουάριο του 2019./IBNA