Η πΓΔ της Μακεδονίας 33η στον δείκτη οικονομικής ελευθερίας

Η πΓΔ της Μακεδονίας 33η στον δείκτη οικονομικής ελευθερίας

Η πΓΔ της Μακεδονίας βρίσκεται 33η  στον κόσμο και στην 17η στην Ευρώπη με βάση το δείκτη οικονομικής ελευθερίας του 2019 που εκπόνησε το Heritage Foundation.

Η έκθεση αναφέρει ότι η χώρα διαθέτει μακροοικονομική σταθερότητα, μολονότι η πολιτική κρίση έχει επηρεάσει τις οικονομικές επιδόσεις.

Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το επίπεδο της άτυπης οικονομίας αντιπροσωπεύει το 20-45% του ΑΕΠ, οι δημόσιες δαπάνες είναι μη παραγωγικές και ότι υπάρχουν αδυναμίες στην εφαρμογή των νόμων.

Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της μεγάλης διοίκησης./ΙΒΝΑ