Στο 5.2% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Δεκέμβριο του 2018, αύξηση της ανεργίας των νέων

Στο 5.2% η ανεργία στη Βουλγαρία τον Δεκέμβριο του 2018, αύξηση της ανεργίας των νέων

Η ανεργία στη Βουλγαρία τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν 5,2%, αμετάβλητη από το Νοέμβριο και μικρότερη από το 5,7% το Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσίευσε ο στατιστικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat στις 31 Ιανουαρίου.

Το ποσοστό του 5,2% το Δεκέμβριο του 2018 αντιπροσώπευε περίπου 171 000 άτομα, σύμφωνα με την Eurostat. Ενώ το ποσοστό ήταν το ίδιο με το Νοέμβριο, ο αριθμός για τον μήνα αυτό αντιπροσώπευε περίπου 172 000 άτομα.

Η ανεργία των νέων στη Βουλγαρία, σε ποσοστιαίες μονάδες, αυξήθηκε από 11,5% το Δεκέμβριο του 2017 σε 12,8% το Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με την Eurostat. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του στατιστικού οργανισμού ήταν ότι και τα δύο ποσοστά αντιπροσώπευαν περίπου 19 000 άτομα μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών της Βουλγαρίας.

Το ποσοστό ανεργίας του Δεκεμβρίου του 2018 στη Βουλγαρία ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ για τον ίδιο μήνα, το οποίο ήταν 6,6%, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018 και μικρότερο από το 7,2% το Δεκέμβριο του 2017, το οποίο παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαία αναφορά ανεργίας στην ΕΕ, τον Ιανουάριο του 2000.

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 7,9% το Δεκέμβριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018 και μικρότερο σε σχέση με το 8,6% το Δεκέμβριο του 2017. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ από τον Οκτώβριο του 2008.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2018 σημειώθηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2,1 τοις εκατό), τη Γερμανία (3,3 τοις εκατό), την Πολωνία (3,5 τοις εκατό) και την Ολλανδία (3,6 τοις εκατό).

Η ανεργία ήταν η υψηλότερη στην Ελλάδα (18,6% τον Οκτώβριο του 2018), την Ισπανία (14,3%) και την Ιταλία (10,3%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γαλλία όπου παρέμεινε σταθερή. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 21% σε 18,6% μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Οκτωβρίου 2018), Ισπανία (από 16,5% σε 14,3%) και Κροατία (από 9,7% σε 7,7%).

Τον Δεκέμβριο του 2018, 3.365 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2.391 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 249 000 στην ΕΕ28 και κατά 141 000 στη ζώνη του ευρώ.

Το Δεκέμβριο του 2018, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,9% στην ΕΕ28 και 16,6% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 16,1% και 17,8% αντίστοιχα το Δεκέμβριο του 2017.

Τον Δεκέμβριο του 2018, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (5,8%), στη Γερμανία (6%) και στις Κάτω Χώρες (6,6%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (38,5% τον Οκτώβριο του 2018). Την Ισπανία (32,7%) και την Ιταλία (31,9%), ανέφερε η Eurostat./ΙΒΝΑ