Επενδύσεις 11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσω πακέτου Γιούνκερ

Επενδύσεις 11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσω πακέτου Γιούνκερ

Η Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση ευρωπαϊκά και το 2018 σε εγκρίσεις και υπογραφές δανείων, με βάση το ΑΕΠ κάθε χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που κατέχει το IBNA. Οι χρηματοδοτήσεις μέσω EFSI ανέρχονται σε 2,7 δις. ευρώ ενεργοποιώντας επενδύσεις ύψους 11,091 δις. ευρώ. Ήδη, μέσω του Παραθύρου για τις Υποδομές και την Καινοτομία, έχει υπογραφεί χρηματοδότηση ύψους περίπου 2,3 δισ. σε 16  έργα, η οποία υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους περίπου 7,4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, μέσω του Παράθυρου για την εγγύηση της χρηματοδότησης κυρίως ΜμΕ, έχουν εγκριθεί 13 συμφωνίες ύψους 406 εκατ. ευρώ προς ενδιάμεσες τράπεζες, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα οδηγήσουν σε επενδύσεις 3,7 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 21.820 επιχειρήσεις προβλέπεται να επωφεληθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση για τα 18 εγκεκριμένα έργα ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η εν λόγω χρηματοδότηση αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αιολικό πάρκο στη Βοιωτία (υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017)

Η ΕΤΕπ χορηγεί στον όμιλο Terna Energy δάνειο ύψους 24 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία τριών νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Βοιωτίας στην Κεντρική Ελλάδα. Το έργο αυτό εξυπηρετεί τη στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ και θα στηρίξει δεκάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. •Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ευρυζωνικό δίκτυο Cosmote

Η ΕΤΕπ χορηγεί στην ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών Cosmote 150 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η χρηματοδότηση θα αυξήσει σημαντικά τις επιδόσεις του δικτύου όσον αφορά την ταχύτητα, την ικανότητα και την κάλυψη και θα βελτιώσει την απόδοσή του σε περισσότερες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: 150 εκατομμύρια ευρώ

Creta Farm

Το έργο θα χρηματοδοτήσει το σχέδιο επέκτασης της Creta Farms, μέσω της ανάπτυξης νέων σειρών προϊόντων στο τμήμα σνακ κρέατος και γαλακτοκομικών της κορυφαίας επωνυμίας, με βάση την τεχνολογία προσθήκης ελαιολάδου της εταιρείας και με βελτιωμένη γεύση και οφέλη για την υγεία.  Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ: 15 εκατομμύρια ευρώ  Συνολική αναμενόμενη επένδυση: 31 εκατομμύρια ευρώ

Χρηματοδότηση ΜμΕ

Στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενέκρινε 13 συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοδότες (τράπεζες, ταμεία κ.λπ.). Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 406 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. 21.820 μικρότερες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από αυτήν τη στήριξη.

Mani Foods: παραγωγή ελιών

Η Mani Foods παράγει, συσκευάζει και εξάγει ελιές Καλαμών, κερδίζοντας βραβεία για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδό της. Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, η Mani Foods έπρεπε να επενδύσει σε νέα μηχανήματα. Η εταιρεία εξασφάλισε τη χορήγηση δανείου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου. Μέσω της χρηματοδότησης, η Mani Foods επέκτεινε το εργοστάσιό της για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανέπτυξε νέες γραμμές προϊόντων και διπλασίασε το προσωπικό της./IBNA