ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση 1,3 δις. ευρώ στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών

ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση 1,3 δις. ευρώ στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών

Σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ (Greek Statistical Authority) για το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Στο διάστημα αυτό, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 4,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 29,6 δισ. ευρώ σε 30,9 δισ. ευρώ. Η επίδοση είναι η καλύτερη τουλάχιστον από το 2011.

Ως αποτέλεσμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,6 δισ. ευρώ σε 32,2 δισ. ευρώ.

Αποταμίευση

Την ίδια στιγμή πάντως, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -4,2% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με -6,5% το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Παράλληλα:

* Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 5,1 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 6,3 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2017.

* Επιπρόσθετα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,4 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,5 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 4,7 δισ. ευρώ κατά το τρίτο του 2018. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 6,8 δισ. ευρώ.

Τέλος, ο τομέας της γενικής κυβέρνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 2,4 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,5 δισ. ευρώ./IBNA