Τα Υπουργεία Υγείας Βουλγαρίας και πΓΔ της Μακεδονίας υπέγραψαν σχέδιο συνεργασίας.

Τα Υπουργεία Υγείας Βουλγαρίας και πΓΔ της Μακεδονίας υπέγραψαν σχέδιο συνεργασίας.

Ο υπουργός Υγείας της Βουλγαρίας Kiril Ananiev και ο ομόλογός του από τα Σκόπια, Venko Filipce, υπέγραψαν σχέδιο συνεργασίας στις 22 Ιανουαρίου, ορίζοντας τα πεδία όπου τα δύο υπουργεία θα συνεργαστούν για τρία χρόνια, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Σόφιας.

Το σχέδιο συνεργασίας προκύπτει από την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2018, η οποία ορίζει επίσης τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα βήματα για την επίτευξή τους, αναφέρετε στην ανακοίνωση.

Η άμεση συνεργασία θα καλύπτει την πρωτοβάθμια και εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια, προληπτική ιατρική, πρόληψη και τον έλεγχο του AIDS και των ΣΜΝ · περιβάλλον και υγεία· κρατική φαρμακευτική πολιτική· επιδημιολογική παρακολούθηση των μολυσματικών και παρασιτικών ασθενειών· υγειονομική νομοθεσία· οργάνωση ιατρικής ασφάλειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και άλλα.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, θα προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων στη Βουλγαρία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία, επιστημονικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της ιατρικής επιστήμης καθώς και την ανταλλαγή προσωπικού και συνδρομής στη Δημοκρατία της πΓΔ της Μακεδονίας κατά την προετοιμασία της για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα το υπουργείο Υγείας της Βουλγαρίας ./IBNA