Οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2018 ήταν 795,4 εκατ. Ευρώ

Οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2018 ήταν 795,4 εκατ. Ευρώ

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία τους πρώτους 11 μήνες του 2018 ανήλθαν σε 795,4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 1,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (BNB) στις 18 Ιανουαρίου.

Την ίδια περίοδο του 2017, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 1,35 δισ. Ευρώ, αλλά το ποσό που είχε αρχικά αναφερθεί από την κεντρική τράπεζα ήταν 883,7 εκατ. Ευρώ, το οποίο αναθεωρήθηκε ανοδικά αργότερα.

Οι επενδύσεις σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, σημείωσαν εκροή ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι εισροής 177 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2017) και τα επανεπενδυόμενα κέρδη ανήλθαν σε 192,9 εκατομμύρια ευρώ (από 95,9 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Οι καθαρές εισπράξεις από επενδύσεις σε ακίνητα από ξένες εταιρείες ανήλθαν σε 7,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 18,7 εκατομμυρίων ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2017.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν 608,2 εκατομμύρια ευρώ ως εισροή επενδύσεων ως χρεόγραφα, τα οποία καταγράφηκαν ως μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ιδιοκτητών ξένων επενδυτών τους, σε σύγκριση με 1,07 δισεκατομμύρια ευρώ τους πρώτους 11 μήνες του 2017. Οι χρηματοοικονομικές αυτές ροές περιλαμβάνουν τα δάνεια, τις πιστώσεις προμηθευτών και τα χρεόγραφα, ανέφερε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2018 προήλθε από τις Κάτω Χώρες (767,1 εκατομμύρια ευρώ), τη Γερμανία (122 εκατομμύρια ευρώ) και το Βέλγιο (67,9 εκατομμύρια ευρώ). Σημαντικές καθαρές εκροές καταγράφηκαν στην Ιταλία (-94,6 εκατομμύρια ευρώ), Ιρλανδία (-90,7 εκατομμύρια ευρώ) και Τσεχική Δημοκρατία (-78,5 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 279,7 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους 11 μήνες του 2018, σε σύγκριση με 299,4 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ανέφερε η BNB./IBNA