“Η οικονομία της Αλβανίας ανακάμπτει με βιώσιμο τρόπο”

“Η οικονομία της Αλβανίας ανακάμπτει με βιώσιμο τρόπο”

«Η οικονομία της Αλβανίας ανακάμπτει με βιώσιμο τρόπο και η οικονομική της ανάπτυξη επιταχύνθηκε τα τελευταία τρία χρόνια». Αυτό δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας, Gent Sejko κατά τη διάρκεια του Φόρουμ για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που φιλοξένησε η Euromoney.

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 15 και 16 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, η νομισματική πολιτική της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας έχει ισχυρό και άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Sejko, η Αλβανία έχει δει ως επί το πλείστον άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην παραγωγή ενέργειας και φυσικών πόρων. Πρόσθεσε ότι η έκθεση του αλβανικού ιδιωτικού τομέα στις αγορές ομολόγων είναι ελάχιστη, επειδή οι αλβανικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται κυρίως από ιδιωτικά κεφάλαια ή από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα./ΙΒΝΑ