Ο ΟΤΕ συμφώνησε στην πώληση της Telekom Albania

Ο ΟΤΕ συμφώνησε στην πώληση της Telekom Albania

Ο ΟΤΕ σύναψε συμφωνία πώλησης του συνόλου της συμμετοχής της στην Telekom Albania Sh.A. (Telekom Albania) στη βουλγαρική εταιρεία Albania Telecom Invest AD έναντι συνολικού τιμήματος € 50εκ. Η Αλβανία Telecom Invest AD ελέγχεται από τον Spas Roussev, που ελέγχει τον μέτοχο του βρετανικού φορέα τηλεπικοινωνιών Vivacom και τον Elvin Guri, έναν Αλβανό-Βούλγαρο επενδυτή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Michael Tsamaz, δήλωσε: “Η πώληση της Telekom Albania ολοκληρώνει την επιτυχημένη επένδυση στην Αλβανία για τον Όμιλο ΟΤΕ. Αποτελεί στρατηγική απόφαση, στο πλαίσιο των επαναπροσδιορισμένων προτεραιοτήτων και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Ομίλου ΟΤΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί αξία για όλους τους μετόχους και να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη ».

Ο M. Tsamaz, πρόσθεσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους υπαλλήλους της Telekom στην Αλβανία για τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα, καθώς και για την καλή συνεργασία τους με τον Όμιλο ΟΤΕ. Η απόκτηση της εταιρείας από έναν ισχυρό και επιχειρηματικό επενδυτικό όμιλο εξασφαλίζει την ανάπτυξή της και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά “.

Η συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις αρμόδιες τοπικές αρχές και χρηματοδότησης, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Η Eurobank ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ./ΙΒΝΑ