Ιδρύθηκε το «Φόρουμ για το Φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ιδρύθηκε το «Φόρουμ για το Φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο»

Με την ίδρυση του «Φόρουμ για το Φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο» (East Med Gas Forum) ξεκινά το 2019, γεγονός που καταδεικνύει την σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

Η τελετή έλαβε χώρα στο Κάιρο.

Το «Φόρουμ για το Φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο» είναι μια πρωτοβουλία διαλόγου ανάμεσα σε επτά χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Ελλάδα, Ιταλία, Ιορδανία, Παλαιστινιακή Αρχή, Ισραήλ, Κύπρος), οι οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή και στην διαμετακόμιση του φυσικού αερίου.

Οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών αυτών, υιοθέτησαν την κοινή διακήρυξη του  «Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο», με τους ακόλουθους στόχους:

  • Διευκόλυνση δημιουργίας μιας περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Εμβάθυνση της συνεργασίας και του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες
  • Ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση κοινών έργων υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή
  • Αξιοποίηση με εμπορικούς όρους των κοιτασμάτων της περιοχής και διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες παραγωγούς, στις χώρες – διαμετακομιστές και στις χώρες – τελικούς παραγωγούς.
  • Στην τοποθέτηση του, ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, εστίασε στον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το φυσικό αέριο στην ενεργειακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

«Η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει αυτόν τον ρόλο μέσα από την επιδίωξη τεσσάρων στόχων», υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης:

  1. Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ενίσχυση της, μέσα από την διατήρηση της θέσης του δημοσίου στα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης.
  2. Σύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις αγορές των Βαλκανίων της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από μεγάλα έργα υποδομής, όπως οι αγωγοί φυσικού αερίου TAP, IGB και East Med.
  3. Προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών εφοδιασμού φυσικού αερίου, έτσι ώστε να θωρακιστεί περαιτέρω η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
  4. Ανάδειξη της χώρας όχι μόνο ως διαμετακομιστικού κόμβου, αλλά και ως πιθανού παραγωγού φυσικού αερίου, εάν και εφόσον ευοδωθούν οι έρευνες για πιθανά κοιτάσματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ιόνιο και αυτές που πρόκειται να ξεκινήσουν ΝΔ της Κρήτης.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύουν την περιοχή σε βασικό πόλο διαφοροποίησης εφοδιασμού στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Το «Φόρουμ για το Φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο» θα προωθήσει τον στρατηγικό διάλογο και την συνεργασία όλων των κρατών της περιοχής για την επίτευξη αυτού του σκοπού./ΙΒΝΑ