ΠΓΔΜ: Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι συνταγματικές τροπολογίες

ΠΓΔΜ: Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι συνταγματικές τροπολογίες

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πΓΔ της Μακεδονίας οι συνταγματικές τροπολογίες και ο συνοδευτικός συνταγματικός Νόμος, που ψηφίστηκαν την Παρασκευή από τη Κοινοβούλιο της χώρας.

Το ΦΕΚ φέρει ημερομηνία 12 Ιανουαρίου και η δημοσίευση φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Βουλής, Talat Xhaferi.

Οι τέσσερις τροπολογίες που υιοθέτησε η Βουλή και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πΓΔ της Μακεδονίας, αφορούν στην αλλαγή του ονόματος της χώρας (από Δημοκρατία της Μακεδονίας που είναι σήμερα σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), το προοίμιο του Συντάγματος, τη μέριμνα της Πολιτείας για τη διασπορά και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας των γειτονικών χωρών της πΓΔ της Μακεδονίας./ IBNA