“Χτύπημα” της φοροδιαφυγής μέσω “Golden Visa” για ξένους επενδυτές

“Χτύπημα” της φοροδιαφυγής μέσω “Golden Visa” για ξένους επενδυτές

“Χτύπημα” στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του προγράμματος χορήγησης “Χρυσής Βίζα” σε υπηκόους τρίτων χωρών επιχειρεί η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή. Επί της ουσίας επιφέρει αλλαγές στο νόμο 4251/2014, ο οποίος προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής 5 ετών σε πολίτη τρίτης χώρας, εάν διαθέτει στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία αξίας 250.000 ευρώ.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην ολική εξόφληση της αξίας του ακινήτου ή της μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την υπογραφή του συμβολαίου, αλλά και στην αναπροσαρμογή του ύψους της ακίνητης περιουσίας.

«Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας της κατά το χρόνο κτήσης της καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε 250.000 ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συμβολαίου», αναφέρει η διάταξη.

Η τροπολογία προβλέπει πως με κοινή απόφαση των υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Οικονομικών, το ύψος της ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Το τίμημα

Από εκεί και πέρα, το τίμημα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό του δικαιούχου ο οποίος τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Οι νέες διατάξεις, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια ενισχύοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών. «Σκοπός είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων και της Τράπεζας της Ελλάδος και η αποφυγή του ξεπλύματος μαύρου χρήματος», αναφέρεται στην έκθεση.

«Η χρήση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής περιορίζει τα περιορίζει τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι πληρωτές/δικαιούχοι και έχει σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών (διασφαλίζει δηλαδή έναντι ακάλυπτης επιταγής, απώλειας επιταγής κτλ)»./IBNA