Στο όριο της φτώχειας το 25% του σερβικού πληθυσμού

Στο όριο της φτώχειας το 25% του σερβικού πληθυσμού

Τα στοιχεία της εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας (RZS) είναι αμείλικτα όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και την τάση φτωχοποίησης του συνολικού πληθυσμού. Ο ένας στους τέσσερις πολίτες αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης προειδοποιεί η RZS επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν τα παιδιά, οι έφηβοι, οι άνεργοι και οι κάτοικοι τω αγροτικών περιοχών.

Τα επίσημα στοιχεία για το 2017 δείχνουν ότι το 25,7% του πληθυσμού βρίσκεται στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό. Αν ληφθούν δε μόνο οι μηνιαίες αποδοχές ως μέτρο υπολογισμού τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 36,7%. Ως όριο εκλαμβάνονται τα 15600 δηνάρια (130 ευρώ) για οικογένεια με ένα μέλος, τα 28080 (234 ευρώ) για ζευγάρι με ένα παιδί και τα 32760 δηνάρια (273 ευρώ)  για ζευγάρι με δύο παιδιά.

Ηλικιακά, τον μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι όπου το ποσοστό φτώχειας ανέρχεται σε 30,5% και 29,7% αντίστοιχα. Το χαμηλότερο ποσοστό φτώχειας παρατηρείται στις ηλικίες άνω των 65 ετών και ανέρχεται στο 21,3%.

Με βάση το εργασιακό καθεστώς το 50,6% των ανέργων βρίσκεται στο όριο ή κάτω του ορίου της φτώχειας. Στους εργαζόμενους το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 6,8%, στους ελεύθερους επαγγελματίες στο 35,5% και στους συνταξιούχους στο 17,5%.

Τα στοιχεία της RZS δείχνουν επίσης ότι το 40% των νοικοκυριών δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει όλες τις μηνιαίες υποχρεώσεις, το 50% δεν θα μπορούσε να επωμιστεί ένα έκτακτο έξοδο ύψους 10000 δηναρίων (83 ευρώ), ενώ δύο στους τρεις πολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε μία εβδομάδα διακοπές./IBNA