Υπάρχουν ακόμη 32 δισ. Ευρώ στα ελληνικά…στρώματα

Υπάρχουν ακόμη 32 δισ. Ευρώ στα ελληνικά…στρώματα

Μεγάλη ποσότητα μετρητών διακρατούν εκτός τραπεζικού συστήματος οι Έλληνες ακόμη και σήμερα, παρότι οι συνθήκες στην οικονομία είναι πολύ βελτιωμένες σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Από τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι τον Νοέμβριο του 2018 η αξία των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία, δηλαδή των μετρητών που βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, ήταν 31,977 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το ποσό αυτό ήταν ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2017, όταν ανερχόταν σε 31,1 δισ. ευρώ.

Στα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος για τη νομισματική κυκλοφορία, δηλαδή για την αξία  της σωρευτικής καθαρής διάθεσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος στις εμπορικές τράπεζες με χρονική αφετηρία την εισαγωγή τους το 2002, φαίνεται καθαρά το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης, που ξέσπασε στα τέλη του 2009.

Η πορεία στα χρόνια της κρίσης

Από το 2002, ως τα τέλη του 2009, η νομισματική κυκλοφορία στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξανόταν περίπου με τους ίδιους ρυθμούς με τη ζώνη του ευρώ. Από το 2010, όμως, άρχισε η μεγάλη εκροή κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας τη εντεινόμενης ανησυχίας για Grexit. Στα μέσα του 2012, μάλιστα, τα μετρητά εκτός συστήματος ξεπέρασαν το 20% του ΑΕΠ.

Από εκεί και πέρα, η νομισματική κυκλοφορία έφθασε στο ιστορικό ρεκόρ της, προσεγγίζοντας το 28% του ΑΕΠ, το καλοκαίρι του 2015.

Έκτοτε, τα capital controls και η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα έφεραν σε πτωτική τροχιά τη νομισματική κυκλοφορία, που όμως παραμένει σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης (16% του ΑΕΠ, έναντι 10%).

Όπως σχολιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ενδιάμεση Έκθεσή της, η σχέση νομισματικής κυκλοφορίας/ΑΕΠ «παρουσίασε ελαφρά ανοδική τάση τα πρώτα έτη μετά την είσοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Στη συνέχεια, αυξήθηκε αλματωδώς στη διάρκεια των επεισοδίων όξυνσης της ελληνικής κρίσης. Μετά την επιβολή των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο λόγος της νομισματικής κυκλοφορίας προς το ΑΕΠ παρουσιάζει τάση αποκλιμάκωσης»./IBNA