Ολοκληρώθηκε το Market Test για τον Πλωτό Τερματικό Σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης

Ολοκληρώθηκε το Market Test για τον Πλωτό Τερματικό Σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης

Με επιτυχία, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Gastrade, ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου η πρώτη φάση του Market Test για την δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Αλεξανδρούπολης.

Είκοσι εταιρείες, σύμφωνα πάντοτε με την ίδια ανακοίνωση, υπέβαλαν σχετική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συνολική δέσμευση έως και 12,2 δισ. κυβικά μέτρα ανά έτος δυναμικότητας επαναεριοποίησης στον πλωτό τερματικό σταθμό και παράδοσης στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Οι ποσότητες αυτές θα προορίζονται για τις αγορές της ευρύτερης ΝΑ Ευρώπης.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υπερκάλυψε την τεχνική δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,5 δισ. κυβικών μέτρων ανά έτος.

Οι εταιρίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο Market Test έχουν ως έδρα την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ενδιαφέρον ωστόσο εκδήλωσε επίσης ένα σημαντικό μέρος των μεγαλύτερων διεθνών εταιρειών εμπορίας φυσικού αερίου.

«Το εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα της πρώτης φάσης του Market Test και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το έργο της Αλεξανδρούπολης από πολύ σημαντικούς παίκτες της περιφερειακής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου και εν τέλει για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον ενεργειακό πλουραλισμό στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την ΝΑ Ευρώπη συνολικά» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Gastrade.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της πρώτης – μη δεσμευτικής- φάσης του Market Test ξεκίνησε την 30η Οκτωβρίου και διεξήχθη υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας που εγκρίθηκαν από την ΡΑΕ.

Το Market Test του έργου θα προχωρήσει στην επόμενη, δεσμευτική του φάση, αφού εγκριθούν από την ΡΑΕ οι σχετικές νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την φάση αυτή καθώς και οι ανάλογες οδηγίες προς τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην δεύτερη φάση./IBNA