Θετική εκκίνηση το 2019 για την ελληνική οικονομία

Θετική εκκίνηση το 2019 για την ελληνική οικονομία

Με την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και την σε ετήσια βάση βελτίωση όλων των δεικτών οικονομικού κλίματος το 11μηνο 2018 , καθίσταται φανερό πως το μομέντουμ εκκίνησης του 2019 είναι θετικό, όπως καταγράφεται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του ελληνικού υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πάντως, προς το παρόν, η συνεχιζόμενη επέκταση της παγκόσμιας δραστηριότητας αναμένεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τις ελληνικές εξαγωγές. Εντούτοις, υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την σοβαρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη (από 2,7% το α’ τρίμηνο 2017 σε 1,7% το γ’ τρίμηνο 2018), την κάθετη πτώση στην ΕΕ του δείκτη ΡΜΙ (κατά ΕΚΤ ECB ο πλέον σημαντικός για εκτίμηση προσεχούς ανάπτυξης) και την άνοδο του εμπορικού προστατευτισμού παγκοσμίως, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές και συνεπώς του ηγετικού τους ρόλου στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Αναδιανομή υπέρ των οικονομικά αδυνάμων

Με βάση το πλαίσιο αυτό δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η ελληνική οικονομία πλέον αναπτύσσεται σε ένα ολοένα και πιο ρευστό διεθνές περιβάλλον και για τον σκοπό αυτό οφείλει να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση (επενδύσεις και κατανάλωση) προκειμένου να αντισταθμίσει τις ενδεχόμενες διεθνείς αντιξοότητες του 2019. Από την άποψη αυτή, η ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές που να διευκολύνουν τις επενδύσεις, όπως και η τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης μέσω της αναδι ανομής εισοδημάτων υπέρ των πιο αδύναμων ομάδων του πληθυσμού, εξυπηρετούν την προσαρμογή και συνέχιση της αναπτυξιακής πολιτικής στην τρέχουσα συγκυρία.

Ενίσχυση του διαθέσιμου ειδοήματος το 2019

Ειδικότερα, η απόφαση επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (σε εργαζόμενους σε τράπεζες, ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία, ναυτιλιακά πρακτορεία και εταιρείες, ξενοδοχεία κ.ά.), η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και η αύξηση του κατώτατου μισθού, η μη περικοπή των συντάξεων, η διανομή του κοινωνικού μερίσματος και μία σειρά άλλα μέτρα υπέρ των ασθενέστερων εισοδηματικά και με υψηλή ροπή προς κατανάλωση (μείωση ασφαλιστικών εισφορών κ.ά.) αναμένεται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα και να τονώσουν την καταναλωτική ζήτηση το 2019. Συγχρόνως, μετά τις σημαντικές αλλαγές (στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος 2015-2018) στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, στις αγορές προϊόντων, στην ενέργεια, στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού συστήματος προμηθειών και μεταρρύθμιση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού) στη διαφάνεια (χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων) κ.ά., υπάρχουν “σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό θεσμικό πλαίσιο και περιβάλλον, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται προσεχώς να γίνουν έντονα ορατά”, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Οικονομίας./ΙΒΝΑ