Ενισχύεται η ανάπτυξη, μειώνεται η φτώχεια

Ενισχύεται η ανάπτυξη, μειώνεται η φτώχεια

Ολοένα και με πιο ταχείς ρυθμούς βελτιώνεται η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αποτυπώνεται τόσο σε οικονομικούς, αλλά και σε οικονομικούς «δείκτες», οι οποίοι αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ως φαίνεται από τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, η ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας συνεχίζεται, με παράλληλα αύξηση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ παράλληλα μειώνεται η φτώχεια στην Ελλάδα.

Οι αριθμοί

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν τα εξής:

  • H ελληνική οικονομία κατέγραψε για έκτο συνεχές τρίμηνο θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Το β’ τρίμηνο του 2018 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 1,8% σε ετήσια βάση και κατά 2,2% σε επίπεδο εξαμήνου.
  • Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,3% (σε ετήσια βάση) τον Αύγουστο του 2018 και το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 18,9% έναντι 20,8% τον Αύγουστο του 2017 και 19,1% τον προηγούμενο μήνα.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,4% σε ετήσια βάση το β’ τρίμηνο του 2018, συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,2% και των υπηρεσιών κατά 12,2%.
  • Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις κατά το α’ εννεάμηνο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 2,8 δισεκ. ευρώ καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από την έναρξη της κρίσης το 2009. Τον Σεπτέμβριο του 2018 οι ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά 167,6 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο κατά 126,7 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο κατά 290,0 εκατ. ευρώ.
  • Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση το β’ τρίμηνο του 2018, συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, συνέπεια της αύξησης της απασχόλησης και του ακαθάριστου (ονομαστικού) διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 3,3% σε ετήσια βάση.
  • Η εισοδηματική ανισότητα υποχώρησε το 2017 [έτος αναφοράς 2016]. Ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini) μειώθηκε κατά 0,9 π. μ. από 34,3 το 2016 σε 33,4 το 2017. (0=ισότητα, 1=ανισότητα).
  • Το 2017 ο πληθυσμός της χώρας που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της κρίσης (20,2%) καταγράφοντας πτώση 1,0 ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με το 2016.
  • Η παιδική φτώχεια κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες (από 26,3% το 2016 σε 24,5% το 2017) πλησιάζοντας τα προ κρίσης επίπεδα./ΙΒΝΑ