Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική στήριξη για τη διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική στήριξη για τη διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε στις 8 Νοεμβρίου ότι τα σχέδια της Βουλγαρίας και της Ελλάδας για τη στήριξη της κατασκευής και λειτουργίας διασύνδεσης διασύνδεσης 182 χλμ. (IGB) μεταξύ της Κομοτηνής στην Ελλάδα και της βουλγαρικής πόλης της Στάρα Ζαγόρα θα ευθυγραμμιστούν με τις κρατικές ενισχύσεις των κανόνων της ΕΕ.

Η IGB θα ανήκει στην ICGB AD, μια κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της κοινοπραξίας IGI Poseidon (η οποία περιλαμβάνει την Edison της Ιταλίας και την ελληνική εταιρεία αερίου DEPA) και την ΒΕΗ, την βουλγαρική εταιρία φυσικού αερίου.

Το συνολικό επενδυτικό κόστος της γραμμής διασύνδεσης IGB, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά τριών δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων/έτος (bcm/έτος) φυσικού αερίου από την Ελλάδα στη Βουλγαρία έως το 2021, είναι 240 εκατομμύρια ευρώ.

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα κοινοποίησαν στην Επιτροπή ορισμένα μέτρα στήριξης της ICGB AD, τα οποία συνεπάγονται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν μια άνευ όρων κρατική εγγύηση που θα χορηγηθεί από το βουλγαρικό κράτος για να καλύψει ένα δάνειο ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ που θα λάβει η ICGB AD από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μια άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά 39 εκατομμυρίων ευρώ από τη Βουλγαρία μέσω του Βουλγαρικού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα» 2014-2020 (OPIC) και ένα σταθερό καθεστώς φορολογίας εταιρειών που θα ισχύει για την ICGB AD για 25 χρόνια από την έναρξη των εμπορικών συναλλαγών και θα διέπεται από διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι αξιολόγησε τα εν λόγω μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως τις 2014 κατευθυντήριες γραμμές της για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “τα μέτρα ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι θα συμβάλουν στους στόχους ασφάλειας της προσφοράς, της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και του αυξημένου ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές της ΕΕ”.

Η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: “Ο νέος αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των πολιτών της περιοχής.

“Έχουμε εγκρίνει τα μέτρα στήριξης που πρέπει να χορηγηθούν από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα επειδή περιορίζονται σε όσα είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου και συνεπώς είναι σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων”, δήλωσε η Vestager./IBNA