Χαιρετίζουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την έκθεση για το Κυπριακό.

Χαιρετίζουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την έκθεση για το Κυπριακό.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συνεδρίασαν και ενημερώθηκαν από την Βοηθό Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ Rosemary DiCarlo  σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο. Ευχαρίστησαν τον Γενικό Γραμματέα για την έκθεσή του στις 15 Οκτωβρίου 2018 και χαιρέτισαν την απόφασή του να ζητήσει από την κ. Jane Holl Lute να συνεχίσει τις συζητήσεις με τα μέρη με στόχο την επίτευξη συναίνεσης για την έναρξη μιας πιθανής διαπραγμάτευσης στο Κυπριακό. Επανέλαβαν τη σημασία μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης που βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και την πεποίθησή τους ότι πολλά οφέλη θα προέκυπταν από αυτήν.

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιδιωκόμενη δέσμευση των μερών για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής και διαρκούς λύσης και, εν προκειμένω, ενθαρρύνθηκαν από τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Λευκωσία στις 26 Οκτωβρίου 2018. ιδίως για τη συμφωνία τους να ανοίξουν δύο σημεία διέλευσης στις 12 Νοεμβρίου. Ζήτησαν από τους δύο ηγέτες να αξιοποιήσουν το θετικό αυτό βήμα με περαιτέρω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης το συντομότερο δυνατό. και σημείωσαν τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των γυναικών και της νεολαίας.

Επανέλαβαν την υποστήριξή τους για μια κυπριακή διαδικασία και επιβεβαίωσαν τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών βοηθώντας τα μέρη να επιτύχουν μια διευθέτηση, υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα ψηφίσματά τους επί του θέματος.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά με ανοιχτό πνεύμα και δημιουργικότητα για να βρουν έναν δρόμο μπροστά στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα και να προετοιμαστούν καλά για τη μελλοντική πορεία χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προσβλέπουν σε περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων της κυρίας Holl Lute με τα εμπλεκόμενα  μέρη./IBNA