ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1 δισ. το εισόδημα των νοικοκυριών

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1 δισ. το εισόδημα των νοικοκυριών

Κατά 1 δισ. ευρώ αυξήθηκε το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών κατά το β΄τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αποτελώντας ακόμα ένα δείγμα βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το β’ τρίμηνο του 2018, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 3,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 29,8 δισ. ευρώ σε 30,8 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,7 δισ. ευρώ σε 31,9 δισ. ευρώ.

Κατά το β’ τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 0,2 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,3 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Επιπρόσθετα, κατά το β’ τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, 0,4 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,2 δισ. ευρώ, που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,2 δισ. ευρώ κατά το β’ του 2018. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 0,1 δισ. ευρώ.

Επίσης, μπήκε «φρένο» στη μείωση της αποταμίευσης.

Έτσι, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,5% κατά το β’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με -6,2% το β’ τρίμηνο του 2017.

Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου τού τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 2,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,4% σε σύγκριση με 22,9% το β΄ τρίμηνο του 2017…. / IBNA