Η Ρουμανία κάνει το βήμα για την ενεργειακή της ανεξαρτησία

Η Ρουμανία κάνει το βήμα για την ενεργειακή της ανεξαρτησία

Τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η εμπορική αξιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου που φιλοξενεί στην Μαύρη Θάλασσα θέτει το Βουκουρέστι, εναρμονίζοντας τη σχετική νομολογία με τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου, το οποίο ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας την Τετάρτη, ορίζει ότι οι υποψήφιοι επενδυτές υποχρεούνται να διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά τουλάχιστον το 50% της παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Στο μεταξύ, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης, ως δεύτερη υποχρέωση, αναφέρεται η άντληση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει την προσπάθεια αυτή, από την εγχώρια αγορά εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος, η διαμόρφωση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου.

Προσφάτως, η Ρουμανία έκανε γνωστή την πρόθεση της να αναθεωρήσει το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο, επιβάλλοντας επιπλέον φόρους και ρήτρες στις ενδιαφερόμενες ή στις ήδη εμπλεκόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις πανταχόθεν, ιδίως από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κυβερνών κόμμα αποδέχθηκε, τελικά, την τροποποίηση που πρότεινε η αντιπολίτευση και ειδικότερα το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα, η οποία προβλέπει ότι η φορολογία θα παραμείνει αμετάβλητη καθ ‘όλη τη διάρκεια των συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν. Αυτές μπορεί να είναι ακόμη και 30ετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης κατά 15 χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, προβλέπονται φοροελαφρύνσεις και δίνονται επιπλέον κίνητρα στις εμπλεκόμενες με την εξαγωγή φυσικού αερίου εταιρείες, οι οποίες ωστόσο θα είναι υποχρεωμένες, πλέον, να καταβάλουν αντίτιμο δικαιώματος χρήσης όπως και φόρο επί των πρόσθετων εσόδων τους, οι οποίοι θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις τιμές του φυσικού αερίου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αναμένεται η επικύρωση της εν λόγω νομοθετικής πρότασης από τον πρόεδρο της χώρας, Klaus Iohannis…. / IBNA