Έκθεση: Τί γίνεται με το φυσικό αέριο στην Ρουμανία;

Έκθεση: Τί γίνεται με το φυσικό αέριο στην Ρουμανία;

Στο συμπέρασμα ότι η Ρουμανία πρέπει να αυξήσει την κατανάλωση φυσικού αερίου προκειμένου να επωφεληθεί από τα υπεράκτια αποθέματα της, στην Μαύρη Θάλασσα, κατέληξε η έκθεση «The οutlook for natural gas in Romania and proposals for its value-added capitalization». Παράλληλα, στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι κατά κεφαλήν ανάγκες τής Ρουμανίας σε ολόκληρη την Ε.Ε. των «28», όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, είναι οι πιο περιορισμένες.

Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στη χώρα είναι η ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η προώθηση των επενδύσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βάση το φυσικό αέριο.

«Η μέση κατανάλωση –όπως αναφέρεται- ενός νοικοκυριού στην Ρουμανία είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε., όπως και συνολικά η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας, όπου η Ρουμανία, και πάλι, έχει το χαμηλότερο επίπεδο στην Ε.Ε.»

Σημειώνεται ότι η μέγιστη κατανάλωση καταγράφεται στο Λουξεμβούργο.

Στόχος είναι έως το 2030, περί τα 3,2 εκατ. νοικοκυριά, να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο (αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45% επί του συνόλου), τη στιγμή που σήμερα, τα νοικοκυριά που στηρίζονται στο φυσικό αέριο ανέρχονται στα 2,5 εκατ., εξαιτίας της ελλιπούς διασύνδεσης.

Το φυσικό αέριο, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω έκθεση, θα «κυριαρχήσει» στην αγορά ενέργειας της χώρας, καθώς φαίνεται πως κερδίζει καταναλωτές και βιομηχανία.

Η κυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση, θα χρειαστεί να στηρίξει «μέσω των μηχανισμών», τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς και ειδικότερα τις επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το φυσικό αέριο.

Η εταιρεία Deloitte εκτιμά ότι η παραγωγή φυσικού αερίου από την αξιοποίηση των υπεράκτιων πεδίων της Ρουμανίας θα ανέλθει στα 170 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Οι επενδύσεις, στο μεταξύ, στον κλάδο τού πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, θα αποφέρουν έσοδα άνω των 26 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Ταυτοχρόνως, θα στηρίξουν με επιπλέον 40 δισ. δολάρια το ΑΕΠ της χώρας έως το 2040, ως αποτέλεσμα συνολικών επενδύσεων ύψους 22,2 δισ. δολαρίων.

Το φυσικό αέριο, ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, θα κατευθυνθεί προς τις εξαγωγές, χωρίς να τονωθεί η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ρουμανία…. / IBNA