Αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τη Fitch

Αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τη Fitch

Σε αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Fitch, έπειτα από την άρση των capital controls στις καταθέσεις. Με τα νέα δεδομένα, η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα βαθμολογούνται με CCC+ από RD (επιλεκτική χρεοκοπία), ενώ οι Eurobank και Πειραιώς με CCC από RD. Ταυτόχρονα, αναβαθμίστηκε το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο των τεσσάρων τραπεζών σε C από RD.

Όπως σημειώνει η Fitch, παρότι κάποιοι περιορισμοί παραμένουν σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, ουσιαστικά, οι ελληνικές τράπεζες είναι τώρα σε θέση να εξυπηρετήσουν όλες τους τις υποχρεώσεις.

Θυμίζει ότι ήδη από το 2017, το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, δημιούργησαν τον οδικό χάρτη για τη σταδιακή άρση των capital controls, η οποία περιελάμβανε τρία στάδια.

Με τις τελευταίες αλλαγές υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους τα δύο. Σύμφωνα με την Fitch, το τελευταίο στάδιο, που περιλαμβάνει την άρση όλων των περιορισμών, θα εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα.

Παράγοντες αναβάθμισης

Μετά την αναβάθμιση, σημειώνει στην έκθεση της η Fitch, το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών καθορίζεται από τα δικά τους, μεμονωμένα πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις αξιολογήσεις βιωσιμότητας (viability ratings).

Μια αναβάθμιση των αξιολογήσεων των τραπεζών θα προϋπέθετε σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από τα προβληματικά δάνεια, καθώς και διαρκείς βελτιώσεις στο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των καταθέσεων και της ανάκτησης πρόσβασης στις αγορές…. / ΙΒΝΑ