Προσχέδιο με σενάριο χωρίς το μέτρο των συντάξεων

Προσχέδιο με σενάριο χωρίς το μέτρο των συντάξεων

Με το επιχείρημα πως οι περικοπές των συντάξεων για το 2019 δεν είναι δημοσιονομικά απαραίτητες το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε πριν λίγο στην ελληνική Βουλή το προσχέδιο προϋπολογισμού 2018.

Στους πίνακες του προσχεδίου ενσωματώνονται τα ψηφισμένα μέτρα (μείωση συντάξεων) και τα ψηφισμένα αντίμετρα, με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται σε 4,14% του ΑΕΠ το 2019. Ωστόσο, σε ένα εναλλακτικό σενάριο, με πρόσθετο πίνακα υπό τον τίτλο «προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις», οι περικοπές στις συντάξεις δεν εφαρμόζονται, ενσωματώνονται μόνο τα θετικά μέτρα από το πακέτο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ (μείωση ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικών εισφορών κλπ) και το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται σε 3,8% του ΑΕΠ κατά ESA ή 3,56% με βάση τη μεθοδολογία της ενισχυμένης εποπτείας.

Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, οι ικανοποιητικές δημοσιονομικές επιδόσεις των ετών 2015-2018, καθώς και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επιτρέπουν τη σταδιακή αλλαγή τού μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Σκοπός, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και η αντιμετώπιση, με τρόπο στοχευμένο, χρονίων ελλειμμάτων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας.

Τα θετικά μέτρα του 2019

Για το 2019, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής υλοποιείται μέσω των ακόλουθων μέτρων που προτίθεται να εφαρμόσει η Κυβέρνηση:

• Από την πλευρά των εσόδων, (α) τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, (β) τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, (γ) τη μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών και (δ) τη σταδιακή μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% με μείωση κατά 1% κατ’ έτος.

• Από την πλευρά των δαπανών, (α) την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους κάτω των 25 ετών, (β) την εισαγωγή ενός νέου προγράμματος επιδότησης ενοικίου με οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια, (γ) την ενίσχυση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (δ) την ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τόσο τα περιγραφόμενα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης όσο και η μη εφαρμογή των συνταξιοδοτικών και εξισορροπητικών παρεμβάσεων είναι πλήρως συμβατά με τον δημοσιονομικό στόχο της χώρας, όπως αυτός τίθεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

Ανάπτυξη και μείωση ανεργίας

Στα βασικά μεγέθη, το προσχέδιο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,5% το 2019, με αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,1% και της δημόσιας κατά 0,6%, εκρηκτική αύξηση 11,9% στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, αύξηση εξαγωγών 5,8% και εισαγωγών κατά 5,2%, αποπληθωριστή ΑΕΠ στο 1,3% και ανεργία στο 16,7% τού εργατικού δυναμικού, έναντι 18,3% φέτος…. / IBNA