Χαλαρώνουν εκ νέου τα capital controls στην Ελλάδα

Χαλαρώνουν εκ νέου τα capital controls στην Ελλάδα

Σε ακόμη μία ελάφρυνση των capital controls αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση με την ανακοίνωση της απόφασης νααναμένεται εντός των ημερών, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος φέρεται να την έχει υπογράψει

Μετά την κίνηση θα απομένει η οριστική άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αρχές του 2019, αποτελώντας ακόμη μία ένδειξη της σταδιακής επιστροφής της οικονομικής ομαλότητας στη χώρα.

Σύμφωνα με την απόφαση στην οποία είχε πρόσβαση το IBNA, από 1η Οκτωβρίου απελευθερώνονται πλήρως οι αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα, για τις οποίες σήμερα ισχύει το όριο των 5.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για τις αναλήψεις μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.

Ακόμη θα επιτραπούν κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών με όριο τα 5.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα), οι οποίες θα γίνονται στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των αναλήψεων μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται ανά καταθέτη, ανά ημερολογιακό μήνα και ανά τράπεζα.

Συναλλαγές στο εξωτερικό

Από εκεί και πέρα, από την 1η Οκτωβρίου αναμένεται να αυξηθεί στα 10.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ σήμερα) το ποσό (ή ισοδύναμο σε ξένο νόμισμα) που θα μπορεί να μεταφέρει φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό (όπως ισχύει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες) και παράλληλα θα επιτραπεί η εξαγωγή ποσών έως 100.000 ευρώ (από 40.000 ευρώ σήμερα) τα οποία αφορούν συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Το ποσό των 100.000 ευρώ θα αφορά κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα, ενώ ο πελάτης της τράπεζας θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια και λοιπά παραστατικά της συναλλαγής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους, αλλά και για το ότι τα ίδια έγγραφα δεν έχουν προσκομιστεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες συναλλαγές αναμένεται να πραγματοποιούνται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου, και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για την κάθε τράπεζα.

Επενδύσεις

Επιπλέον, με βάση την προαναφερθείσα απόφαση, αναμένεται να επιτραπεί η εξ ολοκλήρου εξαγωγή στο εξωτερικό κεφαλαίων που αποτελούν κέρδος από επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ειδικότερα, χρηματικά ποσά που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από επενδεδυμένα κεφάλαια στην Ελλάδα θα μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό έως ποσοστό 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε τράπεζα του εξωτερικού.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως το παραπάνω θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για κέρδη που προέρχονται από κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό στην Ελλάδα με έμβασμα σε λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τράπεζα στην Ελλάδα…. / IBNA